İnşaat demirine izleme sistemi geliyor

Tebliğde İDİS; Darphane tarafından kurulan vergi güvenliğini sağlamak amacıyla, üretilen ve ithal edilen inşaat demirinin, özel etiket veya işaretle kimliklendirilmesi ve ithalat ile üretimden yapı müteahhidi dahil tüm teslim aşamaları ile laboratuvar test süreçleri de dâhil olmak üzere uygulamalarla izlenmesine, ilgili bilgi sistemlerine veri aktarılmasına ve denetim cihazları ile saha denetimine imkân sağlanmasına dayanan işlemler bütünü olarak tanımlandı.

Sistem kapsamında, inşaat demiri üreten veya ithal eden mükellefler tarafından inşaat demirine güvenlikli etiket veya güvenlikli işaret uygulanması, üretim faaliyetleriyle ilgili temel verilerin izlenmesi ve merkezi sisteme veri aktarılması, veri girişi yapılabilen yazılım veya el terminal benzeri cihazlar veya mobil uygulamalar aracılığıyla üretici, ihracatçı, ithalatçı, toptancı, bayi, tüccar, inşaatta kullanım ve laboratuvar deneyleri dahil teslim işlemlerinin izlenmesi ve takip edilmesi zorunluluğu getirildi.

BİLDİRİM ZORUNLU

Darphane tarafından bu işlemlere ilişkin veriler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na aktarılacak. inşaat demiri üreticileri veya ithalatçılarınca inşaat demirine güvenlikli etiket veya güvenlikli işaret uygulanması, inşaat demiri ticareti ile uğraşanlar ve yapı müteahhitlerince ise kendilerine verilecek kullanıcı adı ve şifre ile alım satım ve kullanım bilgilerini İnşaat Demiri İzleme Sistemi’ne aktarmaları zorunlu olacak. İDİS dışında inşaat demiri üretimi, ihracatı, ithalatı, alışı, satışı ve kullanımı yapılmayacak. İnşaat demiri üretici ve ithalatçıları 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren, diğerleri ise 31 Ocak 2024 tarihinden sonra güvenlikli etiket veya güvenlikli işareti olmayan inşaat demirlerinin satışını yapamayacak.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir